PUMACoreLite - v. 1.0.0.

Zawiera PUMA Core Lite - podstawowy moduł, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji PUMA, który wyznacza standardy komunikacji między poszczególnymi modułami oraz ich komponentami dla systemu opartego na platformie PUMA.

Pobierz »