Rozbudowana standardowa funkcjonalność i nowoczesna technologia dla rozwiązań dowolnej skali na platformie Java.


Pakiet Uniwersalnych Modułów Aplikacyjnych zawiera standardowe funkcjonalności każdego profesjonalnego systemu informatycznego zintegrowane w ramach innowacyjnej oraz nowoczesnej architektury.

Gotowe
funkcjonalności

Skrócenie czasu opracowania

Obniżenie kosztów wdrażania

Obniżenie kosztów utrzymania

Wymagania zgodności Asseco PUMA

Rozwiązanie Asseco PUMA spełnia większość wymagań zgodności z obowiązującymi standardami i normami dotyczącymi zarówno dostępności systemu, jak i jego elastyczności w obszarze konfigurowania.

WCAG 2.0

Standard dla osób z dysfunkcjami

Cloud Ready

System gotowy do pracy w chmurze wykorzystującej konteneryzację Docker (np. Azure)

Full Cluster Support

Wszystkie moduły PUMA są oryginalnie dostosowane do pracy w klastrze

BPMN 2.0

Obsługa procesów zgodna ze specyfikacją BPMN

Decision Model and Notation (DMN)

Standard dostarczający możliwości opisywania i modelowania powtarzalnych decyzji wewnątrz organizacji

Zarządzaj funkcjami biznesu

Dzięki Asseco PUMA zyskujesz możliwość samodzielnej modyfikacji funkcjonalności biznesowych oraz modeli danych biznesowych po zakończeniu wdrożenia. 

Obszary modyfikacji:

Realizujemy manifest Agile

Trzy perspektywy

Istotną cechą środowiska jest budowanie oprogramowania, które może być postrzegane każdego dnia w jednolitej wersji z trzech perspektyw:
Biznes - Użytkownicy - Inżynierowie

Dokumentacja

Modele analityczne są wprost wykorzystywane do automatycznego budowania zarówno aplikacji jak i dokumentacji dla Klienta.

Sprawdź sam jak funkcjonuje PUMA!

Technologia

Pakiet Asseco PUMA stworzony został z wykorzystaniem wszystkich najnowszych technologii projektowania i wdrażania oprogramowania.

Elementy platformy deweloperskiej Asseco PUMA

W zakresie platformy Java rozwiązanie funkcjonuje bez utraty wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

 

 • Język programowania

  System opiera się na języku programowania Java + Java Spring, Java Script, XML

   

 • Kodowanie

  HTML5 dla aplikacji web lub mobilnych w wersji web (Single Page Application)

 • Serwery

  Klient może używać dowolnych serwerów aplikacyjnych J2EE

 • Bazy danych

  Aplikacja współpracuje z najpopularniejszymi bazami danych PostgreSQL, Oracle oraz DB2